Telefoon & e-mail

T. 045 - 5 717 777
E. info@dimensionreizen.nl

Bekijk alle contactinformatie »

 

Certificeringen

SGR, SGRZ en Calamiteitenfonds

Dimension Travel in Style is onderdeel van Reisburo Crombag en aangesloten bij SGR, SGRZ en Calamiteitenfonds.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR):
Reisburo Crombag (KvK nr. 50434322) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR- garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

SGRZ NV:
Reisburo Crombag (KvK nr. 50434322) is aangesloten bij SGRZ. U kunt dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. De SGRZ Garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.Het garantiecertificaat kunt u hier downloaden.

Calamiteitenfonds:
Reisburo Crombag (KvK nr. 50434322) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit en service voor onze klanten en is onder andere aantoonbaar in onderstaande garanties, certificeringen en lidmaatschappen.

SGR - Stichting Garantiefonds Reisgelden
ANVR - Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen
Calamiteitenfonds
IATA - International Air Transport Association