Telefoon & e-mail

T. 045 - 5 717 777
E. info@dimensionreizen.nl

Bekijk alle contactinformatie »

 

Algemene voorwaarden

De navolgende bepalingen zijn door Reisburo Crombag zelf vastgesteld.
Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.


Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR-Reizigersvoorwaarden zoals die met ingang van 1 juli 2018 luiden. U kunt de onderstaande algemene voorwaarden ook downloaden.


Artikel 1 Herroeping

Rekening houdend met artikel 1 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden heeft de reiziger tevens geen herroepingsrecht in het geval dat de reisoverkomst reiscomponenten bevat van dienstverlener(s) waarbij er vanaf het moment van acceptatie van de boekingsbevestiging annulerings- en/of wijzigingskosten van toepassing zijn. De voorwaarden van deze dienstverlener(s) kunt u vinden op de websites van de dienstverlener(s) of via Algemene Voorwaarden Reisburo Crombag (www.crombag.nl/algemene-voorwaarden.html)

Artikel 2 Aanbetaling en restantbetaling

Na acceptatie van de boekingsbevestiging is de hoofdaanmelder een aanbetaling verschuldigd deze moet binnen 8 dagen zijn voldaan. De aanbetaling bedraagt 15% van de reissom met een minimum van € 200,- per deelnemer. Indien m.b.t. de boeking, derden (accommodatieverschaffers, vervoersmaatschappijen en/of andere dienstverleners van reisonderdelen) een hogere aanbetaling eisen, een deel of de volledige reissom niet restitueren bij annulering of opzegging van de reis alsdan wordt de aanbetaling verhoogd met/tot dit bedrag/deze bedragen. De aanbetalingsvoorwaarden van deze dienstverlener(s) kunt u vinden op de websites van de dienstverlener(s) of via Algemene Voorwaarden Reisburo Crombag (www.crombag.nl/algemene-voorwaarden.html) Indien op de boekingsbevestiging een annuleringsverzekering is vermeld dan behoren verzekeringspremie, assurantiebelasting en poliskosten ook tot de aanbetaling. De consumentenbijdrage Calamiteitenfonds Reizen behoort tot de aanbetaling. Indien een vliegticketgarantie en/of een of meer andere financiële garanties op de boekingsbevestiging zijn vermeld behoort deze tot de aanbetaling. De totale grootte van de aanbetaling staat op de boekingsbevestiging vermeld als deze ter acceptatie wordt aangeboden. De volledige reissom dient ten laatste 42 dagen voor vertrek van de reis te zijn voldaan (restantbetaling).

Artikel 3 Annulering

Rekening houdend met artikel 9 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden wordt voor de annuleringskosten verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener(s) zoals deze op de reservering per dienst staan vermeld. De voorwaarden van deze dienstverlener(s) kunt u vinden op de websites van de dienstverlener(s) of via Algemene Voorwaarden Reisburo Crombag (www.crombag.nl/algemene-voorwaarden.html) Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 4 Reisbescheiden

Papieren reisbescheiden liggen uiterlijk 8 dagen voor vertrekdatum klaar op het boekingskantoor.

Artikel 5 Werkdagen/openingstijden

Maandag t/m woensdag 09:30 uur - 18:00 uur.
Donderdag 09:30 uur - 20:00 uur.
Vrijdag 09:30 uur - 18:00 uur.
Zaterdag 10:00 uur - 16:00 uur.

Met uitzondering van de nationaal erkende Nederlandse feestdagen en carnavals maandag en dinsdag.​

Algemene voorwaarden dienstverleners